Aranyhármas - egyszerű és hatékony megoldást kínál a gyermekek és felnőttek gerincproblémáira!


 2007 évi 1. KURATÓRIUMI ÜLÉS

 2007. január 29.

 

Fel

Alapítványunk kiemelt szakmai támogatója az Egészségügyi Minisztérium!

 

 

Jelen vannak:

  • Földvári Róbert - alapító
  • Béres Sándor - elnök (jegyzőkönyvvezető)
  • Dr. Rácz Iván - alelnök
  • Gardi Zsuzsanna - kurátor
  • Dr. Tóth János - kurátor
  • Dr. Somhegyi Annamária - kurátor

NAPIRENDI PONTOK

1. A Kuratórium és az új Kurátor köszöntése

2. Beszámoló a 2006-os év munkájáról

1. 2006. március 14-én az Alapítvány és az Alapítvány közhasznúságának bejegyzése megtörtént.

2. Az Egészségügyi Minisztérium - Dr. Rácz Jenő miniszter úr - kiemelt szakmai támogatásáról biztosította Alapítványunkat.

3. Elkészült az Alapítvány honlapja: www.aranyharmas.hu

4. Befejeződött az előkészítés és nyomdai úton elkészült az Aranyhármas gyermek-gerincvédelmi program.

5. Az Alapítvány beszerezte a pénzügyek könyveléséhez szükséges programot.

6. Felhívást fogalmaztunk meg, amelyet megküldtünk az összes budapesti polgármesternek.

7. Az Egészségügyi Minisztériumi tárgyalások eredményeként Dr. Molnár Lajos miniszter úr is megerősítette gyermekprogramunk támogatását, és EüM / OKM közös támogató levelet fogalmazott meg, amelyet aláírásra megküldött az OKM részére. Hiller úr mind a mai napig nem reagált a levélre.

8. Budapest Ferencváros (IX. kerület) Önkormányzata szeptember hónapban minden kerületi elsős kisdiák részére megvásárolta a programcsomagot (430).

9. Fentieken kívül a következő iskolák vásároltak programcsomagot szervezetten:

i. Budapest, XXII., Bartók Iskola (27),

ii. Békéscsaba, Belvárosi Iskola (63),

iii. Zákány, Petőfi Iskola (20),

iv. Budapest, XII., Fekete István Ált. Isk. (65)

v. Budapest, IX. Körösi Csoma Ált. Isk.

10. További konkrét tárgyalások folynak a program bevezetésével kapcsolatban:

i. Budapest, VIII.

ii. Budapest, XX.

iii. Budapest, XIX.

iv. Budapest, XVI.

v. Békéscsaba Város

vi. Érd Város

11. Elkészült az alapítvány céljait és munkáját ismertető prezentációs anyag, amely minden kurátorunk rendelkezésére áll. A bemutatókhoz az ALVITAL Bt. minden technikai segítséget biztosít (projektor, notebook, vetítővászon, stb.)

12. Alapítványunk több előadáson vett részt (Kaposvár, Nyírő Gyula Kórház, Határon Túli Magyarok Találkozója, több Önkormányzat), ahol ismertettük programunkat.

13. Az ALVITAL Bt. segítségével Alapítványunk Fót városának (30 db) és a Határon Túli Magyarok rendezvényére (20 db) ingyenes adományként juttatott programcsomagot.

14. 2006. november 23-i hatállyal Balogh Ildikó kurátor egyéb irányú elfoglaltsága miatt lemondott, helyette a jövőben Gardi Zsuzsa látja el a kurátori tisztet.

15. Bizonyítandón, hogy a felnőtt programra is nagy szükség van, a HOCHTIEF Hungária Kft. 55 munkatársának vásárolta meg a felnőtt gyógy-ülőpárnát. Jelezték, hogy a komplex program is érdekeli cégüket.

3. A 2006-os év Pénzügyi beszámolója

3.1. Költségvetési támogatás felhasználása

Közvetlenül az állami költségvetésből támogatást nem kaptunk.

3.1.1 Egyéb támogatás

2006 évben egyéb támogatást nem kaptunk.

3.1.2 Kapott közhasznú támogatások kimutatása:

2006 évben nem kaptunk semmiféle támogatást.

3.2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Alapítványunk nyitó vagyona 200.000,- Ft volt.

A 2006-os évet 88.643,- Ft negatív eredménnyel zártuk.

Mérleg szerinti forrásaink 2006 év végén: 136.367,- Ft

Tárgyi eszközünk nettó értéke 0 Ft, új beszerzésünk nem volt.

3.3. Cél szerinti juttatások kimutatása:

2006 évben cél szerinti juttatást nem adtunk senkinek.

3.4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

Tisztségviselőink nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi munkában látják el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási időszakban semmiféle juttatásban nem részesültek.

1. Elkészült az Alapítvány 2006 évi előzetes mérlegeredménye (melléklet)

2. Elkészült az Alapítvány 2006 évi előzetes eredménykimutatása (melléklet)

4. 2007 évi kiemelt feladatok

1. Céljaink megvalósítása és működésünk érdekében elsődleges feladat az Alapítvány pénzeszközeinek növelése.

2. Hazai és külföldi szponzorok felkutatása, meggyőzése. A hazai cégek részére kidolgoztunk egy szponzorrációs kategória táblázat javaslatot (melléklet), valamint összeállítottuk azon multinacionális külföldi cégek listáját, akik érdekeltek lehetnek a számítógép által kiváltott gerincproblémák enyhítésében, megelőzésében.

3. Pályázatok, együttműködési lehetőségek figyelése és lehetőség szerint azokon való részvétel.

4. Céljaink megvalósítása érdekében a személyes kapcsolatok kihasználása.

5. El kell érni, hogy az ARANYHÁRMAS program beépüljön a gyógytornász képzésbe/továbbképzésbe.

6. A felnőtt program kidolgozását folytatni kell. Elő kell készíteni publikálásra az anyagot.

7. Meg kell kezdeni a felnőtt program bevezetését.

8. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet beépíteni a felnőtt gyógypárnákat a munkavédelmi eszközök körébe.

9. További konferenciákon, szakmai rendezvényeken kell résztvenni. Az Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete miatt, elsősorban az ingyenes, ill. alacsony költségvetésű események jöhetnek szóba.

10. Meg kell teremteni a pénzügyi lehetőségét, hogy az Alapítvány közreműködői megfelelő költségtérítésben részesülhessenek.

5. A 2006 évi beszámoló elfogadásának megszavaztatása

 

Budapest, 2007. január 29.

 

Sikeres és boldog új esztendőt kívánva:

Béres Sándor

elnök

Honlap Visszajelzés Keresés
Alapítványunk bankszámlaszáma: 10100840-57492900-01000007
 
Copyright © 2006 ARANYHÁRMAS ALAPÍTVÁNY